Kaj je sponzorstvo?

Ekonomsko ozadje sponzorstva je sledeče: v primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor) obveže drugi stranki (sponzoriranec) izročiti določena sredstva (npr. denarno nakazilo), druga stranka pa se prvi obveže v zameno za prejeta denarna sredstva opraviti določeno storitev (npr. oglaševanje, promocijo, marketinški projekt itd.)

Ključni element z vidika obdavčitve poslov sponzorstva je tako določitev vsake posamezne vrste proti storitve (usluge) sponzorja z natančnim popisom načina in obsega izvedbe ter navedena vrednost opravljenih proti storitev. V kolikor posla sponzoriranja ne opredelite pogodbeno, ali pa sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodek in ne znižujejo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb.

Prav tako sponzoriranec poleg pogodbe sponzorju izstavi tudi račun.

V kolikor pa sponzorska pogodba oziroma sponzorstvo humanitarne ali dobrodelne organizacije vsebuje vse potrebno, potem je sponzorstvo v celoti davčno priznan odhodek.

MOŽNOSTI SODELOVANJA

Ponujamo vam naslednje možnosti sodelovanja s KK Orli:

klasična promocija:

 • pojavljanje logotipa na dresih
 • pojavljanje logotipa v dvorani
 • pojavljanje v medijih
 • pojavljanje logotipa na spletni strani kluba

nove oblike promocije:

 • spletni prenosi domačih tekem
 • pojavljanje v socialnih medijih (Facebook, Twitter )
 • pojavljanje logotipa na koledarju
 • pojavljanje reklamne pasice na spletni strani kluba (velikost 300 x 250px ali 650 x 90px)
 • 30.000,00 € - 40.000,00 €

  • društvo javno (na tiskovni konferenci) prevzame ime sponzorja, s katerim vse ekipe društva nastopajo na vseh uradnih in prijateljskih tekmovanjih,
  • predstavnik sponzorja ima pravico biti član upravnega odbora,
  • imenu ekipe se doda ime oziroma del imena podjetja sponzorja,
  • postavitev transparentov sponzorja v dvorani (transparente priskrbi sponzor),
  • logotip sponzorja na dresih članske ekipe,
  • majice sponzorja kot uradno oblačilo pomožnega osebja pri organizaciji tekem v domači dvorani (reklamna oblačila priskrbi sponzor),
  • logotip sponzorja ali reklamna pasica na spletni strani društva,
  • logotip sponzorja na oglaševalnih sporočilih (biltenih in plakatih),
  • druge oglaševalne akcije v dogovoru s sponzorjem (različni dogodki ...),
  • vsi igralci članske ekipe so sponzorju na voljo za dodatne promocijske in reklamne aktivnosti (novinarske konference, nastopi v javnosti, akcije komercialnega in image značaja, dobrodelne akcije, snemanje reklamnih spotov),
  • objava imena podjetja ob vseh medijsko odmevnejših akcijah društva
  • ob vseh predstavitvah, najavah in poročilih s tekmovanj objava imena podjetja v medijih (RTV Slovenija, Delo, Dnevnik, Večer, Ekipa, Sportske novosti) ter na spletnih straneh vseh košarkarskih portalov (kzs.si, kosarka.si, slovenska- kosarka.si, kkorlipostojna.si).

 • 15.000,00 € - 25.000,00 €

  • predstavnik sponzorja ima pravico biti član upravnega odbora,
  • postavitev dveh transparentov sponzorja v dvorani SC Postojna (transparente priskrbi sponzor),
  • majice sponzorja kot uradno oblačilo pomožnega osebja pri organizaciji tekem
  • v domači dvorani (reklamna oblačila priskrbi sponzor),
  • logotip sponzorja ali reklamna pasica na spletni strani društva,
  • logotip sponzorja na oglaševalnih sporočilih (biltenih in plakatih),
  • druge oglaševalne akcije v dogovoru s sponzorjem (različni dogodki ... ),
  • objava imena podjetja ob vseh medijsko odmevnejših akcijah društva
  • ob vseh predstavitvah, najavah in poročilih s tekmovanj objava imena podjetja v medijih.

 • 5.000,00 € - 15.000,00 €

  • postavitev transparenta sponzorja v dvorani (transparent priskrbi sponzor)
  • logotip sponzorja na spletni strani društva,
  • logotip sponzorja na oglaševalnih sporočilih (biltenih in plakatih),
  • druge oglaševalne akcije v dogovoru s sponzorjem (različni dogodki ... ),
  • objava imena podjetja ob vseh medijsko odmevnejših akcijah društva
  • ob vseh predstavitvah, najavah in poročilih s tekmovanj objava imena podjetja
  • v medijih.

 • 500,00 € - 1.000,00 €

  • postavitev transparenta sponzorja v dvorani (transparent priskrbi sponzor),
  • logotip sponzorja na spletni strani društva.

  • 300,00 € - postavitev transparenta sponzorja v dvorani (transparent priskrbi sponzor) - celotna sezona
  • 200,00 € - sponzor prvenstvene tekme (reklamni pano, zvočna reklama na tekmi, razdeljevanje reklamnega materiala, objava v medijih)
  • 100,00 € - postavitev transparenta sponzorja v dvorani (transparent priskrbi sponzor) - posamezna tekma